Belang van een jaarlijkse check-up

Ouder wordende hemofiliepatiënten hebben zonder twijfel een goede kennis over hun ziekte en kennen of ondervinden zelf de destructieve gevolgen van bloedingen in de spieren en/of gewrichten. Maar het blijft hoe dan ook belangrijk om jaarlijks op controle te blijven gaan in een hemofiliebehandelcentrum, zodat bijkomende kwalen en/of aandoeningen tijdig kunnen worden vastgesteld om zo de impact eventueel te beperken. Bij deze controle zouden eigenlijk zowel fysieke als geestelijke gezondheid aan bod moeten komen om het beste resultaat te kunnen waarborgen.


Een jaarlijkse check-up omvat meestal:

  • de status van de gewrichten (beweeglijkheid, gewrichtsschade);
  • het huidige behandelschema (voldoet het schema nog);
  • screening op een te hoge bloeddruk, suikerziekte en hart- en vaatziekten;
  • levenskwaliteit (impact op het dagelijks leven).

Om deze check-up vlot te laten verlopen, kan de patiënt zich ook zelf voorbereiden. Zo kan het nuttig zijn om te noteren wanneer je als patiënt een ongewone pijn ervaart of symptomen, die niet toe te schrijven zijn aan hemofilie. Het kan ook handig zijn om vooraf op te schrijven wat u allemaal wilt vragen aan de behandelend arts. Dankzij een goede follow-up, kan de arts beter helpen bij het bepalen van een passend behandelingsschema en kan er tijdig ingegrepen worden als er een bijkomende aandoening wordt vastgesteld. Alles zal misschien niet besproken kunnen worden tijdens één consult, maar het is van belang om een dialoog aan te gaan met de arts en zo op lange termijn samen naar oplossingen te zoeken om de levenskwaliteit te behouden/verhogen.