Osteoporose

Osteoporose (botontkalking) wordt gekenmerkt door een afname van de dichtheid van de botten en een afbraak van het botweefsel waardoor er een verhoogd risico op botbreuken is. Hoewel osteoporose vaker bij ouderen voorkomt, kan het op elke leeftijd ontstaan. Er zijn een aantal factoren, die kunnen bijdragen tot osteoporose: geslacht, leeftijd, lichaamsbouw, overmatig alcoholgebruik, roken, leeftijd, weinig lichaamsbeweging enz.


Gevolgen van osteoporose zijn onder andere het gemakkelijk breken van botten (van bijvoorbeeld de heup bij een val), een verlies van normale functionaliteit, minder onafhankelijkheid en veel pijn. De psychosociale impact mag dus ook niet onderschat worden.

Voor hemofiliepatiënten gaat de voorkeur uit naar een preventieve behandeling vanaf een jonge leeftijd (profylaxebehandeling). Het helpt om bloedingen te voorkomen en draagt bij tot een beter behoud van de botdichtheid. Maar ook een secundaire profylaxebehandeling heeft positieve effecten. Patiënten met ernstige hemofilie-artropathie die geen preventieve behandeling kregen, kunnen een hoger risico hebben op osteoporose. Ook co-morbiditeit zoals infectie met hiv of HCV kunnen leiden tot een verlies van botdichtheid.

Er wordt aangeraden om fysieke activiteiten uit te oefenen (lichaamsbeweging om de spieren/gewrichten te versterken) en eventueel in overleg met hemofiliebehandelaar calcium of vitamine D supplementen in te nemen. Ook kleine aanpassingen in het dagelijks leven helpen. Samen met de behandelend arts kan er gekeken worden naar valpreventie (gevaar van losliggende vloer of slecht verlichte ruimtes).