Nierziekten

Er bestaan verschillende soorten nierziekten en nieraandoeningen die elk kenmerkende symptomen met zich meebrengen met specifieke behandelingen.

Nierziekten worden vastgesteld via verscheidene onderzoeken zoals een bloedonderzoek, een onderzoek van urine, een echografie, een CT-scan en zo nodig een nierbiopsie. Indien een nieraandoening wordt vastgesteld, is de behandeling er in de eerste plaats op gericht om de nierfunctie te behouden en andere complicaties te voorkomen of te verminderen. Als de nierziekte al een ver stadium bereikt heeft, kan dialyse of zelfs transplantatie nodig zijn.

Voor hemofiliepatiënten zal een aangepaste behandeling uitgewerkt moeten worden door nauwe samenwerking van de behandelende hemofiliebehandelaar en een specialist ter zake (een nefroloog in dit geval). Er is geen “standaardbehandeling”; het verschilt van patiënt tot patiënt. Maar dankzij deze “op maat verzorgde” behandeling kan men een betere levenskwaliteit garanderen die past bij de patiënt en zijn omgeving.