Mentale gezondheid

Hemofiliepatiënten hebben vandaag de dag een steeds betere, langere levensverwachting die overeenkomt met de algemene bevolking. Maar bij het ouder worden, wordt men ook geconfronteerd met de typische problemen die dit met zich meebrengt. Patiënten krijgen bekende ouderdomskwalen en hebben daarbovenop hemofilie en kunnen in bepaalde gevallen ook nog een chronische infectie zoals hepatitis C of hiv. Dit vergemakkelijkt het dagelijks leven niet en heeft een zekere psychosociale impact op de patiënt en zijn omgeving.


Stress, depressie, angst, frustratie… Wat nu?

Met een persoonlijke geschiedenis die vaak chronische pijn in de gewrichten en talloze ziekenhuisbezoeken omvat, zijn oudere mannen met hemofilie gevoelig voor mentale en emotionele problemen zoals stress of depressie. Het ouder worden met hemofilie is op zichzelf al een proces van zelfacceptatie, vergezeld van veel emoties (zoals woede, angst, frustratie en verdriet). Er zijn patiënten die een gevoel van minderwaardigheid hebben dat afstamt uit hun jeugd; een periode waarin men vaak met lichamelijke beperkingen moet leren omgaan en waarbij de verschillen met andere kinderen duidelijk bovenkomen. Bij het ouder worden, wordt men geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: een grotere kans op vallen, moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden of een douche nemen enz. Voor sommige patiënten betekent een lichamelijke beperking ook het vroeger verlaten van de arbeidsmarkt, voordat de pensioenleeftijd is bereikt. Het verlies van onafhankelijkheid die deze veranderingen in het leven met zich meebrengt, kan in grote mate bijdragen tot een verminderde levenslust of stressgevoelens.

 

mentale gezondheid

Herinneringen en uitdagingen uit zowel het verleden als het heden, hebben een impact op de mentale en psychologische gezondheid. Het is dan ook van belang dat men als patiënt hierover durft te praten met de behandelend arts. De levenskwaliteit van de patiënt wordt hoog in het vaandel gedragen en men wil op alle mogelijke manieren patiënten en hun omgeving ondersteunen om het proces van ouder worden te vergemakkelijken. Samen kunnen er strategieën uitgewerkt worden om bepaalde problemen te overwinnen of te leren accepteren. Een vooraf goed geïnformeerde patiënt die weet wat hem te wachten staat, kan dankzij de steun van de partner, familie en het hemofiliebehandelcentrum, een mooie toekomst opbouwen.

Enkele vragen die u hierover aan uw behandelend arts zou kunnen stellen

  1. Kan het hemofiliebehandelteam mij bijstaan bij mijn psychosociale problemen in deze levensfase?
  2. Hoe kan ik omgaan met het geleidelijke verlies van mijn zelfstandigheid naarmate ik ouder word?
  3. Hoe kan ik een depressie herkennen en laten behandelen?
  4. Wat zijn de mogelijke risico’s van een onbehandelde depressie? En van stress?
  5. Wat kan ik doen als ik er alleen voor kom te staan?
  6. Wat kan ik doen om zoveel mogelijk actief en onder de mensen te blijven?
  7. Hoe kan ik een evenwicht vinden tussen mijn behoefte om actief te blijven enerzijds en de beperkingen vanwege mijn aandoening anderzijds?

Print deze vragen om mee te nemen tijdens uw consult!