Kanker

Er is tot op heden nog niet zo veel informatie beschikbaar over het hebben van kanker samen met een stollingsziekte zoals hemofilie. Vaak worden personen met een stollingsziekte niet geïncludeerd in studies rond kanker omwille van de onzekerheid die er heerst rond potentiële bijwerkingen van nieuwe middelen op het gebied van de bloedstolling. Op dit moment stelt men zich eigenlijk deze belangrijke vragen: Is het risico op kanker groter bij patiënten met hemofilie en is het behandelen van kanker moeilijker bij patiënten met een stollingsziekte?

Het behandelen van kanker bij hemofiliepatiënten wordt bemoeilijkt door het potentiële risico op bloedingen geassocieerd met enkele invasieve ingrepen (zoals een biopsie) en de verstoringen van de bloedstolling die chemotherapie kan veroorzaken.

Erg belangrijk bij de behandeling van kanker bij hemofiliepatiënten is een nauwe, hechte samenwerking tussen de hemofiliebehandelaar en andere specialisten. Hierdoor kunnen bloedingscomplicaties vermeden en/of tot een minimum worden beperkt. Invasieve procedures (zoals bijvoorbeeld een biopsie) worden bij voorkeur uitgevoerd met een aangepaste behandeling met stollingsfactor (preventief injecteren voorafgaand aan de procedure om het FVIII-niveau voldoende hoog te krijgen).