Infecties

In de afgelopen decennia is er opmerkelijke vooruitgang geboekt bij de behandeling van hemofilie. Dit heeft geleid tot een toename van de levensverwachting en een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit. Maar begin jaren 80 werden veel mannen met hemofilie geïnfecteerd met HCV (Hepatitis C Virus) en/of hiv (Human Immunodeficiency Virus) door verontreiniging van plasma. Dankzij vooruitgang in onderzoek en ontwikkeling naar de behandeling/eliminatie van deze virussen, zijn er intussen betere richtlijnen voor het bestrijden en behandeling van infecties en co-infecties bij hemofiliepatiënten.

De HCV- & hiv-generatie

Meer dan 90% van de mensen met hemofilie die werden behandelend met plasma-afgeleide factorconcentraten voor 1985, werden geïnfecteerd met HCV en meer dan de helft met hiv (in Nederland 16%). Veel geïnfecteerde patiënten ontwikkelden chronische infecties, wat in veel gevallen leidde tot een ontsteking van de lever, littekenvorming en andere complicaties. 20 tot 30% ontwikkelde in de loop der jaren (gemiddeld 15 jaar na de infectie) levercirrose.

Hoewel HCV en hiv een ernstige impact hebben gehad op alle hemofiliepatiënten, zien we tegenwoordig  een daling van hiv-geassocieerde mortaliteit dankzij verbeteringen in de antiretrovirale therapie tijdens de afgelopen decennia.

Complicaties van HCV- & hiv-infecties

HCV is een via het bloed overdraagbaar virus dat hepatocyten (levercellen) in de lever infecteert. Het wordt geassocieerd met ernstige complicaties zoals levercirrose, leverfalen en leverkanker. Naarmate men ouder wordt, verergert de prognose. Co-infectie met hiv is geassocieerd met verminderde klaring van HCV en verhoogde kans op leverontsteking. Vergeleken met alleen een HCV-infectie, hebben patiënten met een HCV/hiv co-infectie een vier-tot achtvoudige toename in de snelheid van progressie van chronische infecties (levercirrose en leverfalen).

Naast levercomplicaties zijn zowel HCV als hiv risicofactoren voor bepaalde vormen van kanker. HCV wordt geassocieerd met het hepatocellulair carcinoom (HCC), een belangrijke oorzaak van sterfte bij personen met hemofilie én de meest voorkomende vorm van primaire leverkanker. hiv is geassocieerd met non-Hodgkin lymfoom (een kanker uitgaande van de lymfeklieren), basaalcelcarcinoom en Kaposisarcoom (vormen van huidkanker).

Behandeling van HCV- & hiv-infecties

De behandelingen voor HCV- en hiv-infecties zijn de afgelopen jaren enorm verbeterd en vooruitgegaan. Een goede screening van de patiënt kan leiden tot een vroege ontdekking van een bepaalde vorm van kanker. Maar de grootste uitdaging bij de behandeling bij hemofiliepatiënten zit in de waarschuwingssignalen die men over het hoofd kan zien. Signalen van sommige kankervormen, zoals hematurie (bloed in de urine) of bloed in de ontlasting, kan gezien worden “als een deel van hemofilie”. Daarom is het van belang om hierover te praten met de behandelend arts en eventuele waarschuwingssignalen in een vroeg stadium vast te stellen.

Enkele vragen die u hierover aan uw behandelend arts zou kunnen stellen

  1. Wat zijn de complicaties op de lange termijn als gevolg van een hiv- of HCV-infectie?
  2. Waar moet ik specifiek rekening mee houden in verband met hiv en/of HCV nu ik ouder word?
  3. Wat kan ik doen om de kans op complicaties te verkleinen?
  4. Welke behandelingen zijn er mogelijk – bijv. medicatie, levertransplantatie? Hoe effectief zijn die?
  5. Wat zijn de eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen voor hiv- of HCV-infecties?
  6. Moet ik gescreend worden op vormen van kanker die vaak voorkomen bij hiv- of HCV-infecties?
  7. Op welke wijze verloopt de behandeling voor mijn infecties? Ben ik bij meerdere specialisten tegelijkertijd in behandeling?
  8. Wat voor ondersteuning is er om mij te helpen te leven met hiv- en/of HCV-infecties?
  9. Hoe kan ik omgaan met angstgevoelens die ik heb vanwege mijn hiv- en/of HCV-infectie?
  10. Welke nieuwe behandelopties zijn er voor de behandeling van hiv- of HCV-infecties?
Print deze vragen om mee te nemen tijdens uw consult!