Hypertensie

Hypertensie (of hoge bloeddruk) is een sluimerende aandoening die risicovolle gevolgen kan hebben. Het gaat gepaard met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekten of door beschadiging van de nieren. Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken en elk jaar sterven talloze mensen aan de gevolgen van een hoge bloeddruk.

Je hebt last van hypertensie zodra je bloeddruk gedurende een groot deel van de dag en in rust, hoger is dan 140/90 mm Hg. Het is niet altijd duidelijk vast te stellen of iemand al dan niet aan hypertensie lijdt. Maar het is wel te behandelen.

Uit bepaalde studies is gebleken dat hemofiliepatiënten vaker last hebben van hypertensie vergeleken met de gewone bevolking. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de incidentie van nierfalen hoger is bij patiënten met hemofilie. Een regelmatige check-up is dus raadzaam, zodat een hoge bloeddruk tijdig vastgesteld en behandeld kan worden.