Hart- en vaatziekten

Cardiovasculaire aandoeningen, ook wel hart- en vaatziekten vormen een natuurlijk onderdeel van het ouder worden en zijn dan ook de voornaamste doodsoorzaken ter wereld. Ouder worden met hemofilie is een vrij nieuw onderzoeksgebied en er is nog niet veel literatuur beschikbaar specifiek over het omgaan met aandoeningen gerelateerd aan ouder worden. Onderzoeksinitiatieven zijn volop in ontwikkeling en worden aangemoedigd vanuit de maatschappij.

 

Hemofilie beschermt mij tegen hart- en vaatziekten. Juist of onjuist?

Vroeger werd er vaak gedacht dat een bloedingsstoornis zoals hemofilie een beschermend effect zou hebben voor cardiovasculaire aandoeningen. Recente studies hebben dit echter weerlegd: bij de gehele populatie, inclusief hemofiliepatiënten, blijven hartproblemen één van de voornaamste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Het is dus van belang om de risicofactoren te kennen en de alarmsignalen weten te herkennen om preventief eventuele problemen te vermijden of uit te stellen.


Wat zijn de risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen?

Een zeer belangrijke risicofactor voor het al dan niet ontwikkelen van een hart- en/of vaatziekte is de leeftijd. Uit studies is gebleken dat voor elke tien jaar dat men ouder wordt, het risico op een cardiovasculaire aandoening verdubbelt. Ook hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes en hiv-infectie zijn niet te onderschatten risicofactoren. Naast deze risicofactoren zijn er ook nog enkele andere waar we zelf wel een belangrijke invloed op kunnen hebben. Met (kleine) aanpassingen aan de levensstijl kan het risico op een hart- en/of vaataandoening tot een minimum beperkt worden: stoppen met roken, regelmatig fysieke activiteiten uitoefenen, een laag-cholesterol dieet volgen, het vermijden van obesitas, stress en grote hoeveelheden alcohol.


Praat erover met je arts!

Het is van belang om regelmatig gescreend te worden voor eventuele hart- en vaatziekten. Vaak wordt dit nog over het hoofd gezien bij hemofiliepatiënten door de focus op andere klinische problemen zoals bloedingen, gewrichtsschade of infecties die men heeft opgelopen door transfusie van geïnfecteerd bloed. Praat hier dus zeker over met uw behandelend arts.

Enkele vragen die u hierover aan uw behandelend arts zou kunnen stellen

  1. Spelen hart- en vaatziekten in de familie een rol voor mij?
  2. Zijn er nog andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten als het niet in de familie voorkomt?
  3. Is mijn hemofilie van invloed op de kans dat ik hart- en vaatziekten ontwikkel?
  4. Verhoogt een hoge bloeddruk (hypertensie) het risico voor mij?
  5. Wat zijn de waarschuwingssignalen van een hart- en/of vaataandoening?
  6. Wat moet ik doen als ik een van deze klachten heb?
  7. Wat kan ik veranderen aan mijn manier van leven om de gezondheid van mijn hart en bloedvaten te verbeteren en de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen?
  8. Zijn er medicijnen die mijn risico’s op hart- en vaatziekten verminderen, en wat zijn de eventuele bijwerkingen? Zijn er specifieke problemen rond het gebruik van deze geneesmiddelen bij iemand met hemofilie?
  9. Als ik een hart- en/of vaatziekte heb, wat kan ik dan doen om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt?
  10. Waar kan ik informatie vinden als ik meer te weten wil komen over hart- en vaatziekten?
Print deze vragen om mee te nemen tijdens uw consult!