Volwassenen

De volwassen hemofiliepatiënt kent naarmate hij ouder wordt, zijn aandoening als geen ander en er is een goede relatie opgebouwd met zijn/haar hemofiliebehandelaar. Maar welke impact heeft het ouder worden op de patiënt en zijn omgeving?

Door de jaren heen is de levensverwachting en levenskwaliteit van hemofiliepatiënten enorm verbeterd. Dit dankzij belangrijke therapeutische vooruitgang die geboekt werd op het gebied van zowel behandeling als medische zorg. De steeds ouder wordende populatie wordt naast hemofilie ook geconfronteerd met allerlei aandoeningen, kwalen en/of ziektes die het ouder worden met zich meebrengt. Men krijgt te maken met dezelfde gezondheidsklachten als gezonde leeftijdsgenoten. Iedereen wordt hier vroeg of laat mee geconfronteerd en het is belangrijk er de nodige aandacht aan te besteden.

Hart- en vaatziekten, kanker, nierproblemen, chronische pijn… Het zijn aandoeningen en kwalen die medisch “onbekende” situaties met zich meebrengen. Het ontwikkelen van dergelijke aandoeningen is eigen aan de ouder wordende leeftijd en kan lichamelijke, sociale of psychologische beperkingen met zich meebrengen. Echter, het leven van senioren of oudere mensen is ook een nieuwe stap in het leven en nieuwe perspectieven steken de kop op. Meer vrije tijd voor andere activiteiten zoals reizen of sport en misschien wel de verwezenlijking van een bepaalde droom die u steeds maar hebt uitgesteld wegens gebrek aan tijd.

Graag willen we u op de volgende pagina’s informatie en praktische tips meegeven die u helpen bij het “praten over ouder worden ”en bij het in gesprek gaan met uw zorgverleners. Voor meer informatie kan u ook steeds terecht op www.aboveandbeyondhemophilia.net. Deze website staat volledig in het teken van ouder worden met hemofilie. Opgelet: deze website is alleen beschikbaar in het Engels.

Tevens kunt u de brochure “Praten over ouder worden, Above & Beyond” bij uw hemofiliebehandelcentrum meenemen.