Hemofilie-gebonden pijn

Oorzaak van de pijn bij hemofiliepatiënten

Bij hemofiliepatiënten kunnen zich twee soorten pijn voordoen: acute pijn en chronische pijn.

Acute pijn wordt veroorzaakt door een actieve bloeding in een gewricht of een spier en is vaak het allereerste teken van de bloeding. Bloedingen die niet snel worden behandeld, blijven aanhouden, en zorgen ervoor dat het gewricht wordt uitgerekt of oefenen druk uit op spieren of andere delen, waardoor de pijn erger wordt. Zelfs als er geen andere tekenen van een bloeding zijn, zoals een zwelling, wordt aangeraden een behandeling met stollingsfactor te starten.

Chronische pijn wordt veroorzaakt door permanente schade aan de gewrichten en doet zich meestal voor bij oudere hemofiliepatiënten die vaker last hebben van hemofilie-artropathie als gevolg van herhaalde bloedingen in gewrichten.

Behandeling van acute pijn

Pijn veroorzaakt door een bloeding kan behandeld worden met stollingsfactor om de bloeding te stoppen. Het gebruik van ijs kan de acute pijn afzwakken doordat de bloedstroom naar de zone in kwestie wordt vertraagd en de druk zo minder snel stijgt. Het ijs vermindert ook de capaciteit van de zenuwen om pijnsignalen uit te sturen. Andere mogelijkheden om de pijn te verlichten, zijn het been of de arm met een kussen wat hoger leggen in een comfortabele positie of het tijdelijk immobiliseren met behulp van een spalk, afleiding zoeken met een ontspannende activiteit.

Geneesmiddelen kunnen worden ingenomen om de pijn draaglijk te maken of te verlichten. Veel pijnstillers die voorschriftvrij worden verkocht, mogen echter niet worden ingenomen door hemofiliepatiënten. Geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, kunnen de werking van de bloedplaatjes veranderen. Ga dan ook altijd na of het geneesmiddel dat u wenst te gebruiken veilig is. Raadpleeg steeds uw apotheker, zorgverlener of arts en hemofiliebehandelcentrum in geval van twijfel.

IJs en geneesmiddelen kunnen helpen om de pijn te verzachten, maar zullen de bloeding niet stoppen. Alleen een behandeling met stollingsfactor doet dat wel. Neem meteen contact op met uw hemofiliebehandelcentrum als uw gewone behandeling met stollingsfactor de pijn niet lijkt te verminderen.

Behandeling van chronische pijn

Sommige hemofiliepatiënten, en zeker personen met gewrichtsschade, lijden aan chronische pijn. Er bestaan verschillende mogelijkheden om deze chronische pijn te behandelen. Een consult bij een fysiotherapeut is bijzonder nuttig. Hij kan verschillende behandelingen of maatregelen voorstellen om de pijn te verzachten, zoals oefeningen, het gebruik van spalken of hulpmiddelen bij het lopen, transcutane elektrische neurostimulatie (TENS), hydrotherapie en/of ontspannings- en biofeedbacktechnieken.

De pijn wordt veroorzaakt door acute bloedingen en door chronische gewrichtsschade die verband houden met hemofilie. De beste manier om hemofilie-gebonden pijn tegen te gaan, bestaat uit het voorkomen van bloedingen  of deze snel te behandelen wanneer ze zich toch voordoen. Op die manier daalt het risico van acute pijn en worden gewrichtsaandoeningen voorkomen. Indien de gewrichten gezond zijn, is de kans kleiner dat er chronische pijn ontstaat. Als u kampt met acute of chronische pijn, kan uw hemofiliebehandelcentrum u helpen en u informatie verstrekken over een pijncentrum waar specialisten de chronische pijn analyseren en behandelen. Bespreek de pijnbehandeling steeds met uw hemofiliebehandelteam.