Behandeling van bloedingen

In dit gedeelte bespreken we vaak voorkomende bloedingen bij hemofiliepatiënten en de manieren om ze te behandelen en te verzorgen.


De behandeling van bloedingen

Indien u aan een matig-ernstige of ernstige vorm van hemofilie lijdt, kan een bloeding worden gestopt door een dosis bloedstollingsfactor toe te dienen. Meestal wordt dagelijks een enkele injectie geconcentreerde bloedstollingsfactor toegediend om spier- of gewrichtsbloedingen te behandelen. Wanneer de spier of het gewricht genezen is, is het mogelijk dat uw arts u aanbeveelt om de dagelijkse behandeling stop te zetten. In sommige gevallen volstaat een enkele injectie, zeker wanneer die meteen wordt toegediend. In de andere gevallen moet verscheidene dagen lang een infuus worden gebruikt. Bij een ernstige bloeding is het soms nodig om twee tot drie keer per dag een infuus te gebruiken, en dat tien tot veertien dagen lang. Het is belangrijk om hierover te communiceren met uw hemofiliebehandelcentrum.


De verzorging van bloedingen

De bloedingen kunnen worden vertraagd door eerste hulp toe te dienen. Dit is het geval bij kleine bloedingen in een gewricht, zacht weefsel of een spier. Het komt erop aan de bloeding te stoppen via de RICE-methode (Rest, Ice, Compression and Elevation). De RICE-methode is een frequent gebruikte behandeling voor tal van verwondingen, waaronder ook die van beroepsatleten.

Rest (rust) - Wanneer het gewricht bloedt, moeten we het laten rusten. Bij een bloeding van het enkel- of kniegewricht is het belangrijk om zo weinig mogelijk rechtop te staan en lichamelijke activiteiten te vermijden. Zorg ervoor dat u thuis steeds krukken bij de hand hebt en gebruik ze zodra zich een bloeding voordoet. Bij de behandeling van hemofilie kan de 'R' van RICE ook staan voor 'replacement' (vervanging van de bloedstollingsfactor, dus toediening van stollingsfactor).

Ice (ijs) - Gebruik ijs om de zwelling te stoppen en de pijn te verlichten. U kunt gebruikmaken van een zak vermalen ijs gewikkeld in een handdoek. Het is heel belangrijk om het ijs niet te lang op de zwelling te leggen. Tien tot vijftien minuten elke twee uur volstaat. De 'I' in RICE staat ook voor 'Immobilization'. Het gewricht wordt onbeweeglijk gehouden. Bij een ernstige zwelling en wanneer bewegen moeilijk en pijnlijk is, moet het gewricht geïmmobiliseerd worden met behulp van een half gipsverband of een spalk gedurende een korte periode van twee tot drie dagen. Indien het gewricht langere tijd geïmmobiliseerd wordt, bestaat het risico dat het stijf wordt en dat de spieren verzwakken. In dat geval neemt de kans op andere gewrichtsverwondingen toe.

Compression (druk) - Wanneer druk wordt uitgeoefend op de plaats van de bloeding, kan dit helpen om de bloedvaten een beetje samen te drukken en zo de bloeding te vertragen. Druk uitoefenen op een bloedend gewricht of een bloedende spier kan met behulp van een elastisch verband. Breng op de gewonde zone een kruisverband aan (in de vorm van een acht). Controleer de vingers of de tenen zorgvuldig op tekenen van koude, stijfheid of kleurverandering. Doet een van deze symptomen zich voor, verwijder dan het verband en breng het minder strak opnieuw aan. Indien de wond zeer pijnlijk is, is het mogelijk dat de druk de pijn verhoogt. Breng het verband in dergelijke gevallen minder strak aan of verwijder het.

Elevation (verhoging) - Door het lichaamsdeel hoger te plaatsen dan het niveau van het hart vermindert de druk op de bloedvaten, wat de bloeding helpt te vertragen. U kunt uw arm of been op een kussen plaatsen.

Echter volg altijd de instructies op die u van uw hemofiliebehandelcentrum heeft ontvangen voor eerdergenoemde situaties!