Complicaties van hemofilie

Bij hemofilie doen zich vier frequente en ernstige complicaties voor:

  • bloedingen,
  • vorming van remmers (inhibitoren),
  • gewrichtsaandoeningen (hemofilie-artropathie en synovitis)
  • met hemofilie-gebonden pijn.

Dit gedeelte behandelt vooral de behandeling van bloedingen, gewrichtsaandoeningen en hemofilie-gebonden pijn. We leggen uit hoe de verschillende problemen kunnen worden behandeld en soms zelfs vermeden kunnen worden.

Indien bij u hemofilie werd vastgesteld tijdens uw kinderjaren, kent u deze complicaties al. Het is echter belangrijk eraan te herinneren dat de snelle behandeling van bloedingen en het nauwkeurig controleren van de resultaten van de behandeling essentieel zijn voor de verzorging van gewrichtsaandoeningen en pijn in de toekomst.

Indien de diagnose pas onlangs werd gesteld, is het nuttig om het effect van bloedingen op de gezondheid van de gewrichten en de hiermee gepaard gaande pijn te begrijpen.