Bloedstolling

Bij het ontstaan van een wond zal het lichaam een verdedigingsmechanisme in gang zetten om het bloedverlies te beperken. Dit verdedigingsmechanisme wordt de bloedstolling of hemostase genoemd.

  1. Eerst zullen de bloedvaten samentrekken, het bloeden zal ophouden. De beschadiging van het bloedvat, veroorzaakt door de wond, is echter nog niet gedicht. In het bloed zijn cellen aanwezig, de bloedplaatjes, die zich in de wond zullen leggen en een bloedprop gaan vormen. Deze bloedprop houdt maar enkele uren stand en moet dus dringend verstevigd worden.
  2. Deze versteviging gebeurt d.m.v. fibrinedraden, die gevormd worden door een zeer ingewikkeld mechanisme, de stollingscascade waarin de stollingsfactoren een bijzondere rol spelen.
  3. Deze vorming van fibrinedraden wordt zeer nauwkeurig onder controle gehouden door verschillende remmingsystemen en eiwitten.