Hemofiliegebonden pijn

Oorzaak van de pijn bij hemofiliepatiënten

Bij hemofiliepatiënten kunnen zich twee soorten pijn voordoen: acute pijn en chronische pijn. Acute pijn wordt veroorzaakt door een actieve bloeding in een gewricht of een spier en is vaak het allereerste teken van de bloeding. Bloedingen die niet snel worden behandeld, blijven aanhouden. Deze zorgen ervoor dat het gewricht wordt uitgerekt of oefenen druk uit op spieren of andere delen, waardoor de pijn erger wordt. Zelfs als er geen andere tekenen van een bloeding zijn, zoals een zwelling, wordt aangeraden een behandeling met bloedstollingsfactor te starten. Chronische pijn wordt veroorzaakt door permanente letsels aan de gewrichten en doet zich meestal voor bij oudere hemofiliepatiënten die vaker last hebben van hemofilie-artropathie.

Behandeling van acute pijn

Pijn veroorzaakt door een bloeding kan behandeld worden met bloedstollingsfactor om de bloeding te stoppen. Het gebruik van ijs kan de acute pijn afzwakken doordat de bloedstroom naar de zone in kwestie wordt vertraagd en de druk zo minder snel stijgt. Het ijs vermindert ook de capaciteit van de zenuwen om pijnsignalen uit te sturen. Andere mogelijkheden om de pijn te verlichten, zijn het been of de arm met een kussen wat hoger leggen in een comfortabele positie of immobiliseren met behulp van een spalk. Geneesmiddelen kunnen worden ingenomen om de pijn draaglijk te maken of te verlichten. Een groot aantal pijnstillers die voorschriftvrij worden verkocht, mogen echter niet worden ingenomen door hemofiliepatiënten. Geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, kunnen de werking van de bloedplaatjes veranderen. Ga dan ook altijd na of het geneesmiddel dat u wenst te gebruiken veilig is. Raadpleeg altijd uw apotheker, zorgverlener of arts in geval van twijfel. IJs en geneesmiddelen kunnen helpen om de pijn te verzachten maar zullen de bloeding niet stoppen. Alleen een behandeling met bloedstollingsfactor doet dat wel. Neem meteen contact op met uw hemofiliebehandelcentrum indien uw standaardbehandeling met bloedstollingsfactor de pijn niet lijkt te verzachten. Het is mogelijk dat er zich een remmer heeft gevormd of dat er naast de bloeding een reden is om de pijn te verklaren die geen verband houdt met de hemofilie.

Behandeling van chronische pijn

Sommige hemofiliepatiënten, en zeker personen met gewrichtsletsels, lijden aan chronische pijn. Er bestaan verschillende mogelijkheden om deze chronische pijn te behandelen. Een consult bij een fysiotherapeut, via het hemofiliebehandelcentrum, is bijzonder nuttig. Hij kan verschillende behandelingen of maatregelen voorstellen om de pijn te verzachten, zoals oefeningen, het gebruik van spalken of hulpmiddelen bij het lopen, transcutane elektrische neurostimulatie (TENS), hydrotherapie en/of ontspannings- en biofeedbacktechnieken. De pijn wordt veroorzaakt door acute bloedingen en door chronische gewrichtsletsels die verband houden met hemofilie. De beste manier om hemofilie-gebonden pijn tegen te gaan, is het voorkomen van bloedingen of deze snel te behandelen wanneer ze zich toch voordoen. Op die manier daalt het risico van acute pijn en worden gewrichtsaandoeningen voorkomen. Als de gewrichten gezond zijn, is de kans kleiner dat er chronische pijn ontstaat. Kampt u met acute of chronische pijn, dan kan uw hemofiliebehandelcentrum u helpen en u informatie verstrekken over een pijncentrum waar specialisten de chronische pijn analyseren en behandelen. Bespreek de pijnbehandeling altijd met uw hemofiliebehandelteam.