Ernstige complicaties van hemofilie

Bij hemofilie kunnen zich vier frequente en ernstige complicaties voordoen:

  • bloedingen;
  • vorming van remmers;
  • gewrichtsaandoeningen (hemofilie-artropathie en synovitis);
  • met hemofilie gepaard gaande pijn.

Dit gedeelte gaat over de behandeling van bloedingen, gewrichtsaandoeningen en hemofilie- gebonden pijn, wat de aanhoudende symptomen zijn van bloedingen en welke vaker lijken voor te komen op volwassen leeftijd. We leggen uit hoe de verschillende problemen behandeld en soms zelfs vermeden kunnen worden.

Als bij uw volwassen zoon hemofilie of dochter hemofilie draagsterschap werd vastgesteld tijdens zijn/haar kinderjaren, kent u deze complicaties al. Met een beetje geluk werden hun bloedingen snel behandeld en was u alert bij de controle van therapeutische resultaten. Deze acties zijn namelijk preventieve maatregelen tegen de ontwikkeling van deze gewrichtsaandoeningen en met daarmee  gepaard gaande pijn.

Is de diagnose bij uw volwassen zoon of dochter later in zijn/haar leven gesteld, dan draagt een snelle behandeling en ondersteuning van de bloedingen bij tot het behoud van de gezondheid van de gewrichten en het verzekeren van zijn/haar toekomst zonder pijn.