Veelgestelde vragen

Hoewel we hopen dat de volgende veelgestelde vragen u nuttige algemene informatie zullen bieden, is het belangrijk om altijd contact op te nemen met uw arts of het hemofiliebehandelcentrum voor medisch advies.

Klik op de vraag die u interesseert:

V: Is mijn kind veilig op school?

Uw kind is er net zo veilig als de andere kinderen. Door het personeel van de school in te lichten, kunt u er als ouder/zorgverlener voor zorgen dat de veiligheid van het kind op school wordt gemaximaliseerd.


V: Moet mijn kind binnenblijven tijdens het speelkwartier?

Nee, dat hoeft niet. Het is heel belangrijk voor zijn gevoelsmatige en sociale ontwikkeling dat uw kind kan spelen met zijn vriendjes.


V: Kan mijn kind deelnemen aan lichamelijke activiteiten op school?

Uw kind kan deelnemen aan de meeste lichamelijke activiteiten. Bepaalde activiteiten zijn echter af te raden. Het personeel van het hemofiliebehandelcentrum kan zowel u als het personeel van de school hierover meer inlichtingen verstrekken.


V: Is het een goed idee dat mijn kind lopend naar school gaat?

Wandelen is een uitstekende oefening. Mogen er ook uw andere kinderen lopend naar school, dan kan uw kind met hemofilie met hen meelopen.


V: Wat moet ik het personeel van de school en de leerkrachten vertellen?

Praat bij aanvang van het schooljaar met de leerkracht van uw kind. Een goede start is belangrijk. Er bestaan uitstekende informatieboekjes en -brochures over hemofilie, evenals een video voor leerkrachten. Vraag hierover meer informatie aan de gespecialiseerde verpleegkundige.


V: Moet mijn kind beschermende kleding of een helm dragen op school?

Voor een kind van deze leeftijd is beschermende kleding doorgaans niet nodig. Zorg ervoor dat uw kind wel steeds een helm draagt tijdens het fietsen. Ook als het kind aan sport doet, is de nodige beschermende kleding vereist.


V: Weet het personeel van de school wat er moet gebeuren in noodgevallen of bij een bloeding?

Het is heel belangrijk dat de ouders/zorgverleners samen met het personeel van de school maatregelen uitwerken die moeten worden genomen in noodgevallen. De gespecialiseerde verpleegkundige kan u hierbij helpen.


V: Wat moet ik doen als mijn zoon zijn bloedingen verzwijgt?

Het gebeurt regelmatig dat kinderen van deze leeftijd hun bloedingen verzwijgen. Spoor uw kind ertoe aan om u van bloedingen op de hoogte te brengen (let zelf heel goed op) en leg steeds de nadruk op de positieve aspecten van de behandeling.


V: Op welke leeftijd moet mijn kind leren meewerken aan de behandelingen?

De leeftijd waarop kinderen zich gaan interesseren in hun behandeling kan verschillen. Moedig uw kind altijd aan om te helpen. Begin met eenvoudige taken toe te vertrouwen, zoals de flacon met stollingsfactor halen, de doos openen en de flacon openmaken. Zorg ervoor dat de tijd die besteed wordt aan een behandeling een speciaal ogenblik wordt voor u en uw kind. De gespecialiseerde verpleegkundige kan u hierover veel tips geven.